HDSR-RVV-baggerspuiten-credit-Chantal-Bekker

Waterschap HDSR

Beeldcampagne ‘De boerensloot leeft’

Voor het waterschap HDSR en het agrarisch collectief RVV heeft Act Impact de campagne ‘De boerensloot leeft!’ ontwikkeld. Tijdens een workshop met agrariërs werd gekeken welke stijlen, communicatiestrategieën en communicatiemiddelen het meest kansrijk zijn voor de campagne. Met de feedback die we hebben gekregen zijn we tot een communicatieplan gekomen. Uitgangspunt van de campagne is het informeren, stimuleren en waarderen van boeren die aan de slag gaan met ecologisch slootschonen. De inzet is een boerensloot die leeft.

We hebben interviewvideo’s en foto’s gemaakt van pilot-boeren die laten zien hoe ze ecologisch slootschonen met verschillende machines. De beelden worden getoond tijdens bijeenkomsten waar kennisuitwisseling plaatsvindt.

Opdrachtgever

  • Waterschap HDSR

Team

  • Chantal Bekker
  • Leon Leeflang
  • Ronald van der Heide

Wat hebben we gedaan

  • Workshop voor bepalen kansrijke strategie
  • Communicatieplan
  • Reportagefotografie
  • Videoreportage en interviews
  • Illustraties