Green Deals Biobased Economy | Act Impact

Green Deals

Infographics over groene groei

Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken. Centrale gedachte is dat de overheid initiatieven faciliteert en versnelt door het wegnemen van knelpunten.

Act Impact heeft samen met 7 afdelingen van de overheid de hoogtepunten in beeld gebracht in de vorm van infographics om zo de Tweede Kamer voor te lichten over de stand van zaken.

Opdrachtgever

  • Ministerie van Economische Zaken

Team

  • Tyra van Mossevelde

Wat hebben we gedaan

  • Interviews
  • Analyse gegevens
  • Ontwerp infographic
  • Ontwerp boekje